Zkrát.it

URL zkracovač podporující změnu titulku, popisu a obrázku na cílové url.
Zkracovač by měl primárně sloužit pro doplnění nefunkčních nebo chybějících obrázků.
Stylizaci a opravě gramatiky nadpisů a popisů cílového odkazu.

https://zkrat.it/
Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy Zkrat.it


Tento zkracovač může být v rozporu s Facebook Pages Terms.
Vytvořením odkazu a jeho použitím souhlasíte, že obsah neporušuje pravidla pro Facebooku Pages. Že jste majitelé
cílového odkazu a needitujete obsah jiného autora. Že jakýkoliv obsah jak textový tak grafický není manipulativní.