Zkrát.it

URL zkracovač podporující změnu titulku, popisu a obrázku na cílové url.
Zkracovač by měl primárně sloužit pro doplnění nefunkčních nebo chybějících obrázků.
Stylizaci a opravě gramatiky nadpisů a popisů cílového odkazu.

https://zkrat.it/
Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy od 17 do 20 tisíc dávají až třetinu svých příjmů na splátky Rodiny s příjmy Zkrat.itPodpořte provoz projektu, kupte autorovi třeba kafe

Pro více informací ohledně provozu zkracovače na
vlastní doméně pište na michal@thiscode.works


Pro členy FB skupiny "Staráme se o marketing (a sociálno)" vytvořilo @thiscode.works
Tento zkracovač může být v rozporu s body IV.D) a IV.G) Facebook Pages Terms