Zkrát.it

Z důvodu zneužívání služby zkracovače k jiným účelům než byla primárně vytvořena jsem byl nucen službu ukončit.

Veškeré vytvořené odkazy budou nadále funkční tak jako jejich statistiky.